อนุทิน 35438 - Sasinand

  ติดต่อ

เราไม่สามารถเร่งการพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปมากกว่า ที่ธรรมชาติได้สร้างเขามาได้ ร่างกายของเขา จะมีพัฒนาการเร็วหรือช้าอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเสมอง และเส้นใยประสาทของเขา
เด็กแต่ละคน มีการพัฒนาไปตามวัยของตัวเอง จึงไม่ควรไปเร่งรัดอะไร 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)