อนุทิน #35438

เราไม่สามารถเร่งการพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปมากกว่า ที่ธรรมชาติได้สร้างเขามาได้ ร่างกายของเขา จะมีพัฒนาการเร็วหรือช้าอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเสมอง และเส้นใยประสาทของเขา
เด็กแต่ละคน มีการพัฒนาไปตามวัยของตัวเอง จึงไม่ควรไปเร่งรัดอะไร 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)