อนุทิน 35438 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราไม่สามารถเร่งการพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปมากกว่า ที่ธรรมชาติได้สร้างเขามาได้ ร่างกายของเขา จะมีพัฒนาการเร็วหรือช้าอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเสมอง และเส้นใยประสาทของเขา
เด็กแต่ละคน มีการพัฒนาไปตามวัยของตัวเอง จึงไม่ควรไปเร่งรัดอะไร 

เขียน 29 Mar 2009 @ 16:42 () แก้ไข 08 Apr 2009 @ 10:43, ()


ความเห็น (0)