อนุทิน 35431 - Sasinand

Sasinand

นานๆจะมีข่าวดี ต้องบันทึกไว้หน่อย....
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่าขณะนี้ยอดส่งออกสินค้าอาหารไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 30 ในช่วงตั้งแต่จีนมีปัญหาสารปนเปื้อน เพราะไทยอยู่ในอันดับต้น ๆ ที่ญี่ปุ่นให้ความเชื่อถือในการผลิตสินค้าอาหาร ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าไปขายสินค้าอาหารให้กับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น สำหรับมาตรฐานอาหารที่ผลิตส่งออกไปญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับผู้ส่งออกไทยเพราะสามารถทำได้ตามความต้องการอยู่แล้ว
สถาบันอาหารคาดว่าโดยภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารของไทยในปีนี้จะมียอดไม่ต่ำกว่า 660,000 ล้านบาท
ลดลงจากปีที่แล้วที่มียอดส่งออกรวม 778,000 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สินค้าราคาดีมากขึ้นเป็นปีที่ยอดส่งออกสูงเป็นพิเศษ เช่น ข้าวราคาดีมาก

เขียน 29 Mar 2009 @ 14:07 ()


ความเห็น (0)