อนุทิน 35429 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@35423 Mac OS X มองเห็น RAM ได้มากกว่า 3GB ครับ แต่คิดว่าเป็น bug อะไรบางอย่างเลยทำให้มีการ allocate หน่วยความจำส่วน video memory ไปให้ application ครับ

เขียน 29 Mar 2009 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)