อนุทิน 35413 - Ka-Poom

Ka-Poom

ทาส...

ทาสของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก...

เมื่อไรที่ตกเป็นทาส จะขาดอิสระ และถูกจองจำ ... จองจำด้วยความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ...รวมถึง "ความทรงจำ"

พึง...ปลดปล่อย และนำพา "ดวงจิต" นี้เคลื่อนเข้าสู่ความอิสระมากขึ้น และมากขึ้นเท่าเส้นทางการเดินทาง จงอย่าได้จองจำ ไปชั่วกัปป์ชั่วกัล...เลย

เมื่อไร...เคลื่อนเข้าสู่ "ภาวนา"...สภาวะใจเบาเบาจะปรากฏ >>> "อิสระมากขึ้น"

เขียน 29 Mar 2009 @ 00:00 () แก้ไข 29 Mar 2009 @ 00:02, ()


ความเห็น (0)