อนุทิน 35409 - บุณยกร

บุณยกร

@35406 จิตกับใจในอายตนะทั้งหก

ก็เป็นสิ่งเดียวกัน ใจ ก็เป็นธาตุรู้ คืออายตนะภายใน

ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อจากอายตนะภายนอก รูป เสียง

กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ กระทบสัมผัสเป็นเหตุปัจจัย

ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เกิดความรู้สึก (เวทนา)

ความยินดี ยินร้าย หรือกลางๆเฉย การหมั่นเจริญสติ

ด้วยการตามดู ตามรู้ ตามเห็น อาการของจิต อาการของกิเลส

แล้วแยกแยะด้วยธรรมวิจัย จนสามารถจับตัวตนของกิเลส

อันเป็นเหตุแท้ที่ทำให้เกิดทุกข์ แล้วหาวิธีลดละ ด้วย สมถ

(การกดข่ม )วิปัสสนาการพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

แล้วทำให้กิเลส ลดละจางคลาย ลงเป็นเรื่องๆไป..

พอดีเปิดมาเจอเลยถือโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนาธรรม

กํบโยมหมอด้วย ผิดถูกประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี่

เพราะอาตมาก็ยังเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่เช่นกัน

ธรรมรักษา

เขียน 28 Mar 2009 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)