อนุทิน 35349 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า

  • "เราไม่เล็งเห็น แม้กำลังสักอย่างหนึ่งอื่นใด

         อันข่มได้แสนยาก เหมือนกำลังของมาร (กิเลสบาป)นี้เลย

         นอกจากบุญ (การชำระกิเลส)     ที่จะเจริญขึ้นได้  เพราะเหตุ

         ถือมั่นในกุศลธรรมทั้งหลาย"

(พระไตรปิำกเล่ม ๑๑ ข้อที่ ๕๐ "จักกวัตติสูตร")  

 

เขียน 28 Mar 2009 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)