อนุทิน 35348 - ออนซอน ( ONSORN )

ออนซอน ( ONSORN )

ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

ด้านการเมือง เป็นสัญลักษณ์ของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นหลักการปกครองประเทศ

ด้านสังคม เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมในสังคม และเป็นหลักประกันการมีชีวิตที่มีคุณภาพในสังคม

เขียน 28 Mar 2009 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)