อนุทิน 35348 - ออนซอน ( ONSORN )

  ติดต่อ

ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

ด้านการเมือง เป็นสัญลักษณ์ของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นหลักการปกครองประเทศ

ด้านสังคม เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมในสังคม และเป็นหลักประกันการมีชีวิตที่มีคุณภาพในสังคม

  เขียน:  

ความเห็น (0)