อนุทิน 35328 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ที่มันยากลำบากเพราะเราต้องสู้กับกิเลส

ความโลภ ความโกรธ ความหลง..

นึกถึง ท่านเจ้าคุณพุทธทาส พระสงฆ์

ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณสัมปัณโณ ทรงศีล

บริสุทธิ์ ท่านได้บอกว่า "ประชาธิปไตย คืออำนาจ

ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ประชาธิปไตยจะใช้ได้ผลกับประชาชนผู้มีธรรมะ

เท่านั้น หากประชาชนไม่มีธรรมะก็เป็น ประชาธิปตาย"

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)