อนุทิน 35328 - บุณยกร

บุณยกร

ที่มันยากลำบากเพราะเราต้องสู้กับกิเลส

ความโลภ ความโกรธ ความหลง..

นึกถึง ท่านเจ้าคุณพุทธทาส พระสงฆ์

ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณสัมปัณโณ ทรงศีล

บริสุทธิ์ ท่านได้บอกว่า "ประชาธิปไตย คืออำนาจ

ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ประชาธิปไตยจะใช้ได้ผลกับประชาชนผู้มีธรรมะ

เท่านั้น หากประชาชนไม่มีธรรมะก็เป็น ประชาธิปตาย"

 

เขียน 27 Mar 2009 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)