อนุทิน #35327

วันนี้ได้เสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยไปด้วยดี

มีปัญหาและอุปสรรคนำไปเป็นข้อแก้ไขในโครงการต่อไปอีกมากมาย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)