อนุทิน 35327 - นันทา

วันนี้ได้เสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยไปด้วยดี

มีปัญหาและอุปสรรคนำไปเป็นข้อแก้ไขในโครงการต่อไปอีกมากมาย

เขียน 27 Mar 2009 @ 21:18 () แก้ไข 27 Mar 2009 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)