อนุทิน 35316 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้ได้งบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 183,260 บาท แต่สั่งได้ 109,956บาท คอมพิวเตอร์ 52,360 บาท วัสดุงานบ้านงานครัว 78,540 บาท วัสดุโฆษณาเผยแพร่78,540 บาท และวัสดุการศึกษา 78,540 บาท แต่การสั่งต้องราคาแพงกว่าปกติแล้วคุณภาพของก็ด้อยกว่าปกติแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องสั่งให้คนประมูลได้กำไรบ้างแบ่งๆกันไป

เขียน 27 Mar 2009 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)