อนุทิน 35300 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 26 มีนา ครูอบรมCaptivate ต่อครึ่งวัน ครูถาวรเป็นวิทยากร

  • รอตรวจสอบการสั่งซื้อหนังสือยืมเรียน บ่ายประชุมกรรมการร้านค้า ประชุมกรรมการบริหารกรณีซื้อหนังสือยอดไม่เต็มตามจัดสรรเพราะนักเรียนลาออกจึงซื้อมาให้เพียงพอเฉพาะที่มีตัวอยู่ ยอดซื้อจึงลดลง เวินส่วนที่เหลือยังอยู่ในบัญชีโรงเรียน (ให้ทีมงานทำวิจัยเดินเครื่อง)
  • 27 มีนา เข้าโรงเรียนเพื่อทำเรื่องจัดซื้อให้เรียบร้อย รองผอ.สุนทร แดนดี นำกล้วยไม้ "เหลืองเลย"มามอบให้

  • เซ็นหนังสือเชิญร้านค้า3ร้านมายิ่นซองสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียน31มีนา
  • อนุญาต ออกคำสั่งส่งครู12พนักงานราชการ2คนไปอบรมลูกเสือวูดแบ็ด ที่กลุ่มมัธยมจัด 2-9เมษานี้ ค่าใช้จ่ายคนละ1000บาท
เขียน 27 Mar 2009 @ 10:03 () แก้ไข 27 Mar 2009 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)