อนุทิน 3524 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@3517 การรถไฟไทยหนี้สิ้นล้นพ้นตัว แต่ละปีภาครัฐต้องแบกรับภาระมหาศาล เกิดเป็นค่าเสียโอกาสทั้งภาครัฐและแก่ประชาชนผู้ใช้บริการที่มากเกินจะประมาณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้

อาทิเช่น ถ้าการรถไฟบริหารได้ดีกว่านี้ ผมคงได้มีโอกาสกลับชุมพรไปเยี่ยมพ่อได้มากขึ้น

แต่หากมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ย่อมจะมีคนออกมาต่อต้านอีก

ผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยคือเราไม่พยายามเห็นปัญหาร่วมกัน วิธีแก้ปัญหาน่าจะใช้วิธีการแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งให้จัดการแบบเดิม อีกส่วนหนึ่งแบบใหม่ แล้วค่อยมาเปรียบเทียบกัน น่าจะทำให้การต่อต้านลดลง แต่ก็คงตลกดี

เขียน 05 May 2008 @ 21:43 () แก้ไข 05 May 2008 @ 22:10, ()


ความเห็น (0)