อนุทิน 35239 - อนุชิต

  ติดต่อ

 " อันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก

ยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถาน

ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน

ในการงาน ประจำวัน นั่นเองนา

ที่มา : พุทธทาสภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)