อนุทิน #35239

 " อันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก

ยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถาน

ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน

ในการงาน ประจำวัน นั่นเองนา

ที่มา : พุทธทาสภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)