อนุทิน 35238 - อนุชิต

วันนี้ตอนเช้าเดินทางจาก จ.พะเยาไปสู่เมืองเชียงใหม่ครับ..... และสำหรับผู้ประกันตน วันนี้ต่อแถวรับเช็คกันอย่างเนืองแน่น เพื่อเอาไปจับจ่ายใช้สอยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 

เขียน 26 Mar 2009 @ 07:10 ()


ความเห็น (0)