อนุทิน 35180 - การดำเนินชีวิต

ในสภาวะปัจจุบันอะไร ๆต่างๆดูมันลำบากไปเสียหมด วิถีการดำเนิน
ชีวิตฃองแต่ละคน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักของความอยู่รอดของประเทศไทย และสังคมโลก แต่ที่แน่นนอนที่สุด คือ การดี้นรนเพื่อให้ชีวิตตนเองได้อยู่รอด ของแต่ละคนต่างหากหล่ะ ที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายในปัจจุบัน

เขียน 25 Mar 2009 @ 05:43 ()


ความเห็น (0)