อนุทิน 35171 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • บ่ายวันอาทิตย์ไปนวดแผนไทย ได้รับโทรฯแจ้งมีประชุมกลุ่ม ม.ปลาย แจ้งปุ๋ยให้เอาเอกสารความชอบมาเซ็นที่บ้าน จะให้รองไปประชุมแทนที่ร่มเกลาชมเจริญในวันจันทร์
  • วันจันทร์เช้า ปุ๋ยฝากเอกสารวรนาฎมาให้เซ็น นัดรองสุนทรมารับไปประชุม เข้าไปปิดบัญชีเงินฝากกองทุนมิตซู เซ็นสองคน ให้ฮู้ไปดำเนินการ ประชุมกลุ่มที่เลยพิท จนบ่ายเซ็นเห็นชอบโครงการกับตี๋น้อย  โทรประสาน สนก.เรื่องศูนย์หุ่นยนต์ เข้าโรงเรียนไปถึงบ่าสามเศษ นัดให้รองสำเนาเรื่องหม้อแปลงส่งด่วนให้สุพจน์ แกล้วกล้า ประชุมคณะเตรียมวาระ และสรุปการเลือกหนังสือ

  • วันที่ 24 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบ 28 ปี พระนิมนต์ไว้ห้ารูป แต่ได้เจ็ดรูป พระที่เป้นกรรมการสถานศึกษาท่านมาด้วยเพื่อประชุมต่อตอนสิบโมง ประชุมกรรมการสถานศึกษา เรื่องสำคัญคือ การเก็บค่าเรียนคอมต่อไปอีก ลดลงเหลือภาคเรียนละ 300 บาท และยินดีรับกรณี ผอ.วรากรเขียนขอย้ายเข้า ชกว. บ่ายประชุมครู เย็นให้กชพรอบรมครูโปรแกรมแคบติเวท การไปประชุมเรื่องศูนย์หุ่นยนต์จะมอบรองสุนทรไปแทน 28-30 มีนา ที่เฟิสท์ กลับบ้าน ฝนตก เอาท่อนไม้ อิฐมาด้วย หิวข้าว มีข้าวกล่อง ทำสวน recovery โน๊ตบุค เพราะเข้าเนตยาก ดีขึ้นแล้ว

เขียน 24 Mar 2009 @ 22:20 () แก้ไข 25 Mar 2009 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)