อนุทิน 35169 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@35050 ระยะหลายเดือนมานี้ ไม่ค่อยได้เปิดอนุทินอ่าน... คืนนี้ เปิดย้อนหลังไปก็เจอคาถาธรรมบทว่า...

  • อถ ปาปานิ กมฺมานิ     กรํ พาโล น พุชฺฌติ
  • เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ

จะแปลยกศัพท์พอได้ความ

อถ ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น (สนฺเต มีอยู่) พาโล อันว่าคนพาล กรํ กระทำอยู่ กมฺมานิ ซึ่งกรรมทั้งหลาย ปาปานิ  อันเป็นบาป น พุชฺฌติ ย่อมไม่รู้สึก ฯ (โส พาโล อันว่าคนพาลนั้น) ทุมฺเมโธ เป็นผู้มีปัญญาทราม (หุตฺวา เป็น) ตปฺปติ ย่อมเดือดร้อน กมฺเมหิ เพราะกรรมทั้งหลาย เสหิ อันเป็นของตน อคฺคิทฑฺโฒ ( ปุคฺคโล ตปฺปนฺโต) อิว เพียงดัง อันว่าบุคลอันไฟไหม้แล้ว เดือดร้อนอยู่ ฉะนั้น  ฯ

เขียน 24 Mar 2009 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)