อนุทิน 35119 - Noo-on

  ติดต่อ

วันที่24  มีนาคม  2552  ได้ทำกิจกรรมดังนี้

  • ร่วมกิจกรรมสถาปนาโรงเรียนเชียงกลม
  • ทำบุญตักบาตร
  • ร่วมรับประทานอาหาร
  • ฝึกโปรแกรมphotoscape
  • บ่ายอบรมคอมพิวเตอร์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)