อนุทิน 35091 - คนดอย

คนดอย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เื่รื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชุมชนได้อะไร

บทบาทของใคร

ผลประโยชน์และความลงตัว

เขียน 23 Mar 2009 @ 23:21 ()


ความเห็น (0)