อนุทิน 3498 - wwibul

wwibul

@3492 กินแบบละเอียด...  ?

หมายถึง... เปลี่ยนจากกินแบบ integer (ทีหนวย) มาเป็นกินแบบ single precision หรือ double precision ?

ระวัง overflow error นะครับ (หกแล้วเสียดาย...)

เขียน 05 May 2008 @ 19:29 () แก้ไข 05 May 2008 @ 19:45, ()


ความเห็น (0)