อนุทิน 34974 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ตื่นมาแต่เช้า

  • จัดตารางเวรให้พยาบาลประจำเดือนเมษายน
  • ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย ของ รศ ดร วิพร เสนารักษ์  เรื่อง สำรวจปัจจัยเสี่ยงและแบบประเมินความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ กรณ๊ศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
  • ตรวจ Outline การเขียนคู่มือการพยาบาลให้น้องพยาบาล รพ ศรีนครินทร์
  • เหลืองานตัวเอง เตรียมทำ Poster presentation เพื่อนำเสนอที่สภาการพยาบาลจัดประชุมพยาบาล APN โรงแรมริชมอนด์
เขียน 22 Mar 2009 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)