อนุทิน 34953 - นันทา

วันนี้ได้พักผ่อนอยู่บ้านตลอดวัน อ่านหนังสือที่ชอบ เปิดบันทึก G2K  และได้ทบทวนสิ่งที่เราได้ทำ หรือคิด ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะความอดทนและเพิ่มความเอื้อเฟื้อ และเปิดใจให้กว้างกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

เขียน 21 Mar 2009 @ 21:16 () แก้ไข 21 Mar 2009 @ 21:16, ()


ความเห็น (0)