อนุทิน 34933 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เมื่อวานอยู่ที่มหาวิทยาลัยทั้งวัน ช่วงเช้า สัมภาษณ์ อ.บีแมน (อ.สมลักษณ์) ที่สละเวลานั่งให้สัมภาษณ์เกือบสี่ชั่วโมง อ.เป็นคนเล่าเรื่อง (story teller) ได้ดีมากๆคนหนึ่ง มีสาระและข้อคิดที่เกี่ยวกับ KM และการทำงานของตัวอาจารย์เอง ที่ประทับใจมากๆ อาจารย์จะเป็นคนสรุปเนื้อหาสำหรับการสัมภาษณ์ให้อีก จนรู้สึกเกรงใจอาจารย์มากๆที่เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลย สรุปได้ว่าอาจารย์บีแมนเป็นคนทุ่มเทให้กับงานและส่วนรวมอย่างมาก ช่วงบ่ายสัมภาษณ์ คุณบอย สหเวช ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เล่าเรื่องได้ดี  โดยเฉพาะเรื่องการนำ KM มาใช้ในสำนักงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรม 

เสร็จจากสัมภาษณ์แวะพบปะ อาจารย์ในสาขา ได้ ลปรร. กันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะ อ.ก้อย และ อ.เตย ที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ (ยี่สิบนิดๆ) ที่ได้รับการปลูกฟังในเรื่องการฟัง การพูด และจริยธรรมมาเป็นอย่างดี 

เขียน 21 Mar 2009 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)