อนุทิน 34924 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l แปะไว้...

http://gotoknow.org/blog/a-little-sheep/249570

การก้าวไปสู่...สภาวะดังกล่าว

ต้องพร้อมทั้งคนสองคน...หากคนสองคนมีความแตกและความห่างทางช่องว่างแห่งวิถีมากเกิน...ก็ยากจะเคลื่อนไปสู่สภาวะที่ใกล้เคียงกัน

ขอบคุณบทความดีดี ที่ยังมีอยู่ในมุมโลกนี้

ก็อาจเป็นไปได้ว่า นี่น่ะตรงหรือใกล้เคียงกับจริตของเราฤาอาจจะเป็นได้

เขียน 21 Mar 2009 @ 07:37 ()


ความเห็น (0)