อนุทิน 34918 - wwibul

wwibul

วันนี้เจอรุ่นน้องคนหนึ่ง ถามว่า ต้องมีเท่าไหร่ จึงจะพออย่างยั่งยืน สำหรับการเกษียณ

ผมคิดอยู่นาน ว่าจะบอกว่าอะไรดี ก็บอกเป็นสมการไป (เคยพูดถึงที่มา ในบล็อกเก่า) ว่า ขึ้นกับการใช้จ่ายแต่ละปี และขึ้นกับฝีมือการลงทุน ซึ่งสองเรื่องนี้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวมาก แต่ละคน แต่ละบ้าน ไม่มีทางเหมือนกัน

ผมใช้สูตรว่า

พอ = ค่าใช้จ่ายแต่ละปี หาร [(ผลตอบแทนการลงทุนเป็นร้อยละต่อปี - ร้อยละของเงินเฟ้อ)/100]

ผมใช้ค่าเงินเฟ้อ 5% อ้างอิง แล้วชี้ให้เห็นว่า เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ว่า ถ้่าผลตอบแทนการลงทุนเป็นร้อยละต่อปีอยู่ที่ 10 % จะทำให้ พอ = ค่าใช้จ่ายแต่ละปี คูณ 20

ที่ผมใช้ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุน 10 % เพราะใช้วิธีอ้างอิงจาก PE ratio ของทั้งตลาดที่ปัจจุบัน อยู่ประมาณ 11 การซื้อ LTF หรือ RMF ระยะยาวที่เป็น index fund ควรได้ผลตอบแทนระยะยาวอยู่ที่ 100% หาร PE ratio ของตลาด ซึ่งก็คือ 9 % ซึ่งปีนี้ PE สูงไปนิดหน่อย เพราะผลประกอบการทรุดลงถ้วนหน้า

ดร.นิเวศน์ เคยให้ความเห็นว่า ลงทุนแบบ value investor ผลตอบแทนการลงทุน 15 % อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น จะทำให้ พอ = ค่าใช้จ่ายแต่ละปี คูณ 10

เขียน 21 Mar 2009 @ 00:14 () แก้ไข 21 Mar 2009 @ 00:19, ()


ความเห็น (0)