อนุทิน 34870 - คนแบ่งปัน

วันที่ 19 มีนาคม 2552

วันนี้ไปร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP)  มีบรรณารักษ์ หัวหน้าห้องสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วม ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นภาคทฤษฎี ภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มไปตาม CoP ต่าง ๆ เราเลือกอยู่กลุ่ม R2R

เขียน 20 Mar 2009 @ 00:53 ()


ความเห็น (0)