อนุทิน 34860 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในวันนี้ การประชุมเป็นที่น่าพอใจนะคะ  ผู้ป่วยวัณโรคจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกราย โดยพยาบาลผู้ประสานวัณโรค และการดูแลผู้ป่วย จะมีการสร้างเครือข่าย ของพยาบาลห้องตรวจ ให้สามารถให้คำแนะนำและอธิบายผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างมีมาตรฐาน เดียวกัน

เขียน 19 Mar 2009 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)