อนุทิน 34860 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

  ติดต่อ

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในวันนี้ การประชุมเป็นที่น่าพอใจนะคะ  ผู้ป่วยวัณโรคจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกราย โดยพยาบาลผู้ประสานวัณโรค และการดูแลผู้ป่วย จะมีการสร้างเครือข่าย ของพยาบาลห้องตรวจ ให้สามารถให้คำแนะนำและอธิบายผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างมีมาตรฐาน เดียวกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)