อนุทิน #34831

  ติดต่อ

เช้านี้ ไปสัมภาษณ์ รศ.เทียมจันทร์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ให้ข้อมูล บวก ความรู้ มากมาย ใช้เวลาสัมภาษณ์ห้าสิบนาที อาจารย์พูดถึงการต่อยอดจาก KM ไปเรื่อง จิตปัญญา ที่ อ.นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย

กลับมาพักผ่อนที่บ้าน เช็คเมล ตอบเมล และที่ลืมไม่ได้ก็เป็นเรื่องจ่ายค่าเล่าเรียนออนไลน์ ที่ใช้เวลาไปสามวัน มาวันนี้ได้รับ e-receipt แล้ว

ช่วงบ่าย มีสัมภาษณ์ รศ. มาลินี คณบดี คณะสหเวชฯ ได้ความรู้เกี่ยวกับ KM กับงานประกันคุณภาพ (Quality Assessment) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่คณะนี้ มี AHS Planet Blog สำหรับประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย ดูหรูมากๆเลย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)