อนุทิน 34816 - wwibul

wwibul

@34798 เจอ bot ดุเมื่อไหร่ ทั้ง CAPTCHA ทั้งพิมพ์ข้อความ ล้วนไม่ทันครับ เพราะยังอิงวิธีคิดแบบลบทีละ 1 รายการ

ต้องใช้วิธีคิดใหม่ คือลบทีละหลายรายการ

ข้อเสนอผมคือ มีหน้า web page ใหม่สำหรับรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (ของเก่าก็ยังใช้ได้ กรณีปรกติ) 

ทางเลือกแรก ทำมือ ต้องอำนวยความสะดวกผู้ลบแบบสุด ๆ เลียนแบบระบบลบของ email แต่อาจมีตอนต้นของเนื้อหามาให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยนึง

เรียงข้อความที่เพิ่ง post ล่าสุดข้อความละ 1-3 บรรทัด มีช่องว่างให้กาเลือกข้างหน้า กาเลือกได้ครั้งละหลายรายการ และหลายหน้า แล้วคลิกปุ่ม delete ซึ่งมี CAPTCHA ยืนยันครั้งเดียว

 

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง อัตโนมัติ

ลบโดยใช้ลายพิมพ์พันธุกรรมของ bot มาช่วยค้น (พิมพ์วลีที่เป็นแก่นคำต้องห้าม) ระบบรับไปค้นและกาปูนแดงหมายหัวไว้ในรายการที่มีปัญหา แล้วแสดงผลทั้งหมด รายการละไม่กี่บรรทัด (แสดงผลให้คล้ายกับ email ที่มีช่องกาถูกหน้าหัวข้อที่เป็น spam mail ที่ผู้ใช้ยังยกเลิกบางรายการได้) เมื่อสั่ง confirm delete ก็กวาดลงท่อไปเลยในครั้งเดียว

เขียน 19 Mar 2009 @ 03:41 () แก้ไข 19 Mar 2009 @ 09:06, ()


ความเห็น (0)