อนุทิน 34761 - อนุชิต

ช่วยบอกต่อ : ช่วงพักเที่ยงดูข่าว ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีผู้ว่างงาน ตกงานเป็นจำนวนมาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ ให้ผู้ว่างงานและตกงาน อาชีพต่างๆทั้งหมด 935 หลักสูตร การเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้ใดๆทั้งสิ้น ไปตัวเปล่ากับความตั้งใจ การอบรมหลักสูตร 1 เดือนจบแล้วได้เงินเดือน 4800 บ.และให้ต่อไปอีก 3 เดือน ช่วงอบรมได้เบี้ยเลี้ยง

คุณสมบัติ :1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี - 60 ปี , 2 ต้องมีสัญชาติไทย

การรับสมัคร : เข้าไปที่ WWW.tonkla - archeep.com ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2552 นำบัตรประชาชนเพียงใบเดียว รับทั้งหมด 240,000 คน 

ประกาศผล : วันที่ 25 มีนาคม 2552

รายงานตัว  : วันที่ 27,28,29 มีนาคม 2552

แหล่งที่มา : ข่าวเจาะประเด็น

เขียน 18 Mar 2009 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)