อนุทิน #34754

  • เมื่อสักครู่ได้ติดต่อเรื่อง สถาบัน พระปกเกล้าแล้ว
  • ทาง สนอ. ให้ติดต่อช่วงบ่ายอีกครั้ง

เขียน:

ความเห็น (0)