อนุทิน 34724 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านข่าวที่ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
แม้สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายประเทศ โดยเฉพาะกรณีการเกิดพายุหิมะถล่ม และพายุน้ำแข็งในประเทศสหรัฐ อเมริกา อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั้น ภาวะความแปรปรวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับเมืองไทย ซึ่งหากจะมีผลกระทบจะมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค มากกว่า และขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าไทยจะเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่วิกฤติ เหมือนกับประเทศอื่น

ดร.อานนท์ กล่าวด้วยว่า การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2552 โดยรวมน่าจะอยู่ใลักษณะปกติ คล้ายกับปี 2551     ซึ่งถือว่าสภาพอากาศดี โดยคาดว่าน่าจะเป็นปีกลางๆ ระหว่างปรากฏการณ์ลานีญา กับ เอลนีโญ ที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนมากว่าไทยจะแล้งจัดอย่างที่มีการคาดการณ์เอาไว้
แต่พออ่านจากนักวิชาการคนอื่น ดูแล้ว ไม่ค่อยสอดคล้องกัน ไม่ทราบว่า จริงๆเป็นอย่างไร ก็คงต้องคอยดู เรื่องจริงๆ ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ก็แล้วกัน

เขียน 17 Mar 2009 @ 21:27 ()


ความเห็น (0)