อนุทิน 34713 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ประชุม รอง ผอ.กับ ผช.บุคลากร เรื่อง การไปศึกษาดูงาน การเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนภาคี 4 ฝ่าย การประเมินความชอบครู
  • สังเกตการประชุมครูขยายผลหลักสูตร ให้แนวคิด นโยบาย ภาระงานที่ต้องทำ แจ้งเปิดมาทำงาน 9 พ.ค. กรอกข้อมูลในโปรแกรมบริหารโรงเรียนก่อนประชุมครู 11 พ.ค.
  • บ่ายมาเอาเช็คเงินคืนภาษีเข้าธนาคาร รับแม่ไปทำใบเบิกตรง ส่งแม่กลับท่าลี่ ไปซื้อ Portable Hard Drive ที่โกดังคอม ยี่ห้อ WD(Western Digital) 320gb ราคา 2800 บาท จึงไม่ใช้box ที่มีอยู่เพราะใช้กับ IDE (ปัจจุบันเขาใช้ SATA กันหมดแล้ว) ในNB ที่ใช้อยู่ก็เป็นSATA  HD IDE 160 gb ราคา 1800 บาท
  • การรับนักเรียนสะสมถึงวันนี้ ม. 1 ได้ 129 คน ม. 4 ได้ 61 คน
เขียน 17 Mar 2009 @ 18:48 () แก้ไข 18 Mar 2009 @ 09:07, ()


ความเห็น (0)