อนุทิน 34712 - อนงค์ ลิ้มสกุล

15-18 มีนาคม 2552 โรงเรียนปิดเทอมแต่ให้เด็กอนุบาลมาซ้อมรับเกียรติบัตรเด็กปฐมวัยในโครงการ  "บัณฑิตน้อย ม่วง ขาว ปี 2552" มีผู้ปกครองมารอรับเด็กอนุบาล 3 กันมากนั่งดูซ้อมไปเราจึงถือโอกาสทำแบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ปกครองให้ประเมินทั้งครูและทั้งการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนเราได้พูดคุย กับผู้ปกครองได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองได้อย่างใกล้ชิด จนทำให้ได้รับรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ครูแต่ละคนทำเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประเมินต่อไปในปีหน้า

เขียน 17 Mar 2009 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)