อนุทิน 3468 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"สถานการณ์ปัญหาภาคใต้ จะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมความเคยชิน"

------------------------------------------------

คำคมผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับนายทหารท่านหนึ่ง

๕ พ.ค.๕๑

๑๕.๒๒ น.

เขียน 05 May 2008 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)