อนุทิน #3468

"สถานการณ์ปัญหาภาคใต้ จะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมความเคยชิน"

------------------------------------------------

คำคมผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับนายทหารท่านหนึ่ง

๕ พ.ค.๕๑

๑๕.๒๒ น.

เขียน:

ความเห็น (0)