อนุทิน 3468 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

"สถานการณ์ปัญหาภาคใต้ จะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมความเคยชิน"

------------------------------------------------

คำคมผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับนายทหารท่านหนึ่ง

๕ พ.ค.๕๑

๑๕.๒๒ น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)