อนุทิน 34663 - มะปรางเปรี้ยว

เปิดบันทึกรางวัลสุดคะนึงประจำเดือน มี.ค. 52 : เชิญร่วมเสนอชื่อ Blogger เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก

จัดการส่งอีเมล์แจ้งผู้ที่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน ก.พ. เพื่อขอที่อยู่สำหรับจัดส่งเสื้่อยืดไปให้ แต่ตอนนี้ต้องรอให้ได้เสื้อยืดก่อน

เขียน 16 Mar 2009 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)