อนุทิน 34640 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้สอนการเขียนคู่มือการปฏิบัติการพยาบาล ให้น้องๆพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ จำนวน 35 คน ทุกคนมีหัวข้อเรื่องที่จะทำ ทำให้การสอนง่ายขึ้น ทุกคนสนใจ ตั้งใจเรียน  และมีการพูดคุยซักถามดี หลังจากสอนเสร็จ เราก็ให้การบ้าน ไปเขียนชื่อเรื่องคู่มือการพยาบาลเรื่อง...และโครงร่าง(Outline) ของการเขียนคู่มือ ส่งให้ด้วยทาง email และให้เขียนโครงการพัฒนางานส่งมาด้วย

เขียน 16 Mar 2009 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)