อนุทิน 34627 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
สำคัญมากๆ สำหรับสินค้าการเกษตร  ส่วนตัวเอง เคยมีประสบการณ์มาหลายปี ที่ต้องเก็บข้อมูลการรับวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ไว้อย่างน้อย 2 ปี เพราะวันใด วันหนึ่ง ต้องเจอการตรวจสอบกลับแน่ๆ แล้วก็จริงๆ เจอมาหลายครั้ง จนลูกค้า ไว้ใจเรา การตลาดการขายไม่เคยเป็นปัญหาเพราะ การระบบการตรวจสอบคุณภาพดี

การ ที่ไทยสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างหลากหลาย กลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ และมีเป้าหมายจะเป็นครัวของโลก ทำให้เป็นที่จับตามองของประเทศคู่แข่งและคู่ค้า    ดังนั้นนโยบายด้านการเกษตรจึงมีความสำคัญที่ประเทศเหล่านี้จะนำมาพิจารณา ประกอบกับการออกมาตรการกีดกันทางการค้าในสารพัดรูปแบบมากขึ้น
การป้องกันมาตรการเหล่านี้ที่ดีที่สุด คือทุกสินค้าของไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาเร็วมากในปัจจุบันจะทำให้ระบบดังกล่าวทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นจุดแข็งในการเสนอราคาขายของสินค้าด้วย

เขียน 16 Mar 2009 @ 13:47 () แก้ไข 16 Mar 2009 @ 13:48, ()


ความเห็น (0)