ติดต่อ

อนุทิน #3461

คนที่มีธรรมเท่านั้น ที่จะสาัมารถเป็นคนธรรมดา ได้

และคนธรรมดา ก็จะเป็นคนที่มีธรรม เช่นกัน

...จาก...ธรรมะของคนธรรมดา

  เขียน:  

ความเห็น (0)