อนุทิน 3461 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

คนที่มีธรรมเท่านั้น ที่จะสาัมารถเป็นคนธรรมดา ได้

และคนธรรมดา ก็จะเป็นคนที่มีธรรม เช่นกัน

...จาก...ธรรมะของคนธรรมดา

เขียน 05 May 2008 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)