อนุทิน 34564 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ 15 มีนาคม 2552 เวลา 11.30 น. ต้องเดินทางจากขอนแก่น มุ่งสู่สนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
  • เวลา 01.00 น. บินลัดฟ้าจากเมืองไทย สู่ประเทศญี่ปุ่น
  • นี่คือ การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก ร่วมกับคณะผู้บริหารเครือข่ายวิจัยจากหลากหลายสถาบัน
  • วันที่ 15-21 มีนาคม 2552
  • ประสบการณ์ใหม่ ๆ จะพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้ใน trip นี้
เขียน 15 Mar 2009 @ 07:48 ()


ความเห็น (0)