อนุทิน 34528 - นาง ศิริวรรณ หวังดี

"ใบเบิกทาง"  เป็นเสมือนตะเกียงและไฟฉายที่คนกำลังเดินอยู่ต้องหยิบขึ้นมาใช้และหวนระลึกอยู่เสมอ  แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ใบเบิกทางเกิดผลสำเร็จก็คือ ศีลธรรม จรรยา และความรักที่เอื้ออาทรถึงกัน

เขียน 14 Mar 2009 @ 15:41 ()


ความเห็น (0)