อนุทิน 34506 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระราชปรารภ น้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่ศาสนา สมณ พระพุทธโคดม

ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา

คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระพุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน


 

เขียน 14 Mar 2009 @ 08:56 () แก้ไข 14 Mar 2009 @ 08:59, ()


ความเห็น (0)