อนุทิน 34503 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

จิตเราก็เป็นดังเช่นนั้นที่ครั้งแรกไม่รู้จริง คิดว่าสิ่งที่ทิ้งไปให้นั้นมีภัย ก็รังแต่จะวิ่งหนี วิ่งไป วิ่งไป
แต่ครั้นเมื่อพอรู้ได้แล้วว่า นี้เป็นอาหาร เป็นของดีนะ จิตนั้นก็ยอ่มวิ่งเข้าใส่ ไขว่คว้า เพื่อให้ได้อามาซึ่งประโยชน์อันบริบูรณ์

ธรรมะก็เป็นเช่นนั้นแล...
ครั้งก่อนตอนที่มีใครสักคนโยนให้ บอกให้ ชักนำให้ จิตเราก็ย่อมกลัว ย่อมหนี
กลัวทุกข์ กลัวเหนื่อย กลัวเจ็บ กลัวเพลีย ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้ว “แตกตื่น” กันยกใหญ่
แต่ถ้านานเข้า นานเข้า ปฏิบัติไป ปฏิบัติไป จิตนั้นไซร้ก็ย่อมรู้ถึงประโยชน์อันหาโทษมิได้ของ “ธรรม” นั้น

เขียน 14 Mar 2009 @ 08:32 ()


ความเห็น (0)