อนุทิน 34473 - เมตตา

  ติดต่อ

เช้าวันนี้มีการประชุม คุยกันเรื่อง KM in HRD ตามตัวชี้วัดที่ 15 ของ ก.พ.ร. ได้มุม
ได้มิติใหม่จากผู้ประชุมเยอะเลย...แถมมีงานที่ต้องจัดการงานเดิมให้เข้าระบบ เข้าที่เข้าทาง
โดยนโยบาย..จะไม่เปิดหน้างานใหม่....เพียงเอางานเดิมที่ทำอยู่แล้วมาจัดระบบให้ครบ วงจรคุณภาพ PDCA ทำระบบ Competency ให้เต็มรูป เน้นนำการประเมินมาเพื่อการพัฒนาบุคลากร   และใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการ จัดทำแผน

  เขียน:  

ความเห็น (0)