อนุทิน 34464 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"บนผืนแผ่นดินอันทุรกันดาร

อันเป็นภูมิสถานของการฝึกตน"

หลวงพ่อสีลคุโณ นักบวชผู้ชูธงธรรม

แห่งจังหวัดขอนแก่น นำพาแสงสว่าง

มาสู่สังคมไทย..อนุโมทนาสาธุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)