อนุทิน #34464

"บนผืนแผ่นดินอันทุรกันดาร

อันเป็นภูมิสถานของการฝึกตน"

หลวงพ่อสีลคุโณ นักบวชผู้ชูธงธรรม

แห่งจังหวัดขอนแก่น นำพาแสงสว่าง

มาสู่สังคมไทย..อนุโมทนาสาธุ

เขียน:

ความเห็น (0)