อนุทิน #34441

อ่านเอกสารกองใหญ่... จากแผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ของมูลนิธิสดศรี-สฤทดิ์วงศ์ที่ไปทำกระบวนการในช่วงที่ผ่าน...ทำให้ได้มองเห็นในมิติจิตวิญญาณ...ของคนหน้างาน...

เหลืออีกปึ๊งใหญ่....ที่ยังอ่านไม่เสร็จ "จากใจ"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)