อนุทิน 34438 - mooMaYe_ Dent

mooMaYe_ Dent

ภาพออกหน่วยของหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. พร้อมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2552 ในเขต อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 

 

 

เขียน 13 Mar 2009 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)