อนุทิน 34409 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันที่ 11 มีนา ลืมเขียนแต่บันทึกไว้แล้ว ว่าเดินทางไปประเมินโรงเรียนในฝันชุมชนภูเรือ กลับมาร็วแต่คงเหนื่อยเลยลืม
  • หาคะแนนให้แล้วแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ มอบป้ายให้ก่อน เปิดเทอมหน้าซ่อมใหม่พร้อมเชียงคาน
  • ส่วนวันนี้ 12 มีนา ดีหน่อยประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงพอคาบเส้น ประธานพี่ชัดเจนมอบให้ชี้ขาดและรับประกัน
  • เย็นมารับการขอบคุณที่ล้านช้าง ชวนธงชัยมานอนที่บ้านพรุ่งนี้ต้องไปประเมินโรงเรียนบ้านภูกระดึง
เขียน 12 Mar 2009 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)