อนุทิน 34404 - ดอกฝิ่นสีน้ำเงิน

  • เช้าแล้วพร้อมเสียงกล่าวอิติปิโสดังกังวาน แม่เฒ่ากล่าวด้วยสำเนียงติดไปทางจีน ความศรัทธาปิติที่เกิดขึ้น หลังชงชาถวายพระเจ้าตามกิจวัตรที่ทำ
  • ถั่วงอกที่เพาะไว้เป็นวันที่สาม รดน้ำทุกสี่ชั่วโมง งอกรากอวบขาว แม่เฒ่าใช้เข่งไม้ไผ่ที่เคยใช้ใส่ขนมจีน รองข้างในด้วยถุงก๊อบแก๊บใบใหญ่ เจาะก้น ล้อมกรุกระดาษหนาและเคลือบพลาสติกอีกชั้น บรรจุด้วยถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้ก่อนหน้านั้นเป็นชั่วโมง แล้วเทน้ำทิ้งจากนั้นคอยรดน้ำทุกสี่ชั่วโมง สามถึงสี่วันก็ปรุงเป็นอาหารหรือกินดิบก็ได้ นี่เป็นองค์ความรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • สองทุ่มกว่าหลังสวดมนต์แล้ว เข้านอน
เขียน 12 Mar 2009 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)