อนุทิน 34383 - คนใกล้ฟ้า

  ติดต่อ

ดอกไม้บานหน้าแล้ง

ใบไม้ร่วงหน้าแล้ง

แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ธรรมชาติ

ยังคงรู้หน้าที่ของตนเอง

ไม่สามารถปฏิเสธต่อตนเองและผู้อื่นได้ว่า

ไม่ทิ้งใบ ดอกไม้ไม่บาน

....

ผู้คนในสังคม

ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง

เช่นเดียวกับธรรมชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)